"Jeśli nie wiesz jak się zachować, zachowaj się przyzwoicie"

~Antoni Słonimski 

Aktualności

Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych

          1 marca w I Liceum Ogólnokształcącym im. Księcia Bolka I w Jaworze  miała miejsce uroczystość związana z Narodowym Dniem Pamięci Żołnierzy Wyklętych . Uczestniczyli w niej zarówno uczniowie I Liceum jak i delegacja uczniów z  Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Jaworze wraz z p. Lucyną Buczkowską- dyrektorem szkoły oraz uczniowie ze Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Jaworze z p. Franciszkiem Materniakiem - dyrektorem placówki. Uroczystość zaszczycili tez swoją obecnością p. Bogumiła Wenda - Sekretarz Starostwa Powiatowego w Jaworze, a także p. Arkadiusz Baranowski - Wicestarosta Jaworski.

 

Nie zabrakło  Przewodniczącego Rady Rodziców p. Radosława Prokopowicza. Po wprowadzeniu wygłoszonym przez Dyrektora I LO p. Mieczysława Michalskiego uczennice Sandra i Nikola Najwer  przedstawiły prezentację na temat działalności konspiracyjnej po wojnie na Dolnym Śląsku oraz w okolicach Jawora . Ważnym elementem prezentacji była sprawa zabójstwa Starosty Jaworskiego Adama Bystry-Bykowskiego.
               Po prezentacji obecni na uroczystości obejrzeli film dokumentalny( w pewnych miejscach fabularyzowany) poświęcony żołnierzom z powojennej konspiracji.
              Po filmie głos zabrał p. Arkadiusz Baranowski, przedstawiając młodzieży postać Jana Rodowicza - Anody.
               Uroczystość  merytorycznie przygotował p. Dariusz Drzał -  nauczyciel historii w I Liceum Ogólnokształcącym im. Księcia Bolka I w Jaworze.

 

                         

 


Szablon i kodowanie: Mateusz Stanuch