"Jeśli nie wiesz jak się zachować, zachowaj się przyzwoicie"

~Antoni Słonimski 

Aktualności

Świat Kresów - Tomasz Kuba Kozłowski w I LO

            

W ramach 16 Dolnośląskich Dni Kultury Kresowej popularyzator Kresów - p. Tomasz Kuba Kozłowski spotkał się  z uczniami  I Liceum Ogólnokształcącego im. Księcia Bolka I w Jaworze. 10 października 2017 r. w czytelni uczniowie klas IA i IIB mieli okazję wysłuchać prezentacji gościa, ilustrowanej bogatym materiałem ikonograficznym. Tomasz Kuba Kozłowski, autor cyklu „Opowieści z Kresów” i współautor książki „Świat Kresów”,  wystąpił przed młodzieżą z prezentacją o dość przewrotnym (jak sam określił) tytule: 

 

 

 

            „Świat Kresów, czyli czego się Jaś nie nauczy...”. Intencją prowadzącego spotkanie było przekazanie młodym ludziom w „pigułce” informacji o tym, co się  kryje pod wieloznacznym terminem „Kresy”.

             Spotkanie było lekcją historii, która przypomniała dzieje kształtowania się granic wschodnich I i  II Rzeczypospolitej oraz dziedzictwo kulturowo-historyczne dawnych  ziem polskich. Mottem prezentacji były słowa Erazma Syxta Lwowczyka: „Swych rzeczy (... ) chociaż lepsze pod czas a niżeli w inszych krajach są, nie ważymy sobie”.  Tomasz Kozłowski odszedł od  nostalgiczno-sentymentalnego obrazu ziemi, na której rodzili się nasi pradziadowie. Skupił się na pokazaniu, że Kresy  pod wieloma względami dorównywały, a nawet przewyższały czołowe kraje europejskie. Przywołane nazwiska, niegdyś  znanych i odnoszących sukcesy o zasięgu międzynarodowym osób (np. K. Lanckoroński - kolekcjoner sztuki i podróżnik, W. Horodecki - architekt, J. Rucker, B..F. Stolly, J.A. Baczewski - przedsiębiorcy,  W. Chomicki - piłkarz) oraz instytucje i wydarzenia (np. Gimnazjum w Chyrowie, lwowskie wyższe uczelnie, Powszechna Wystawa Krajowa), świadczyły o wysokim poziomie kulturalno-gospodarczym tamtych ziem.

             Wystąpienie p. Tomasza K. Kozłowskiego zostało przyjęte przez uczniów z wielkim zainteresowaniem i ze zrozumieniem, że świat  Kresów to istotny fragment naszego dziedzictwa narodowego. Wiedzę o dawnych ziemiach wschodnich zatem  powinniśmy znać i pokazywać innym narodom.

 

   


Szablon i kodowanie: Mateusz Stanuch