"Jeśli nie wiesz jak się zachować, zachowaj się przyzwoicie"

~Antoni Słonimski 

Aktualności

Jaworscy matematycy na start

            W dniach od 8 do 12 maja br. uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego im. Księcia Bolka I w Jaworze z klas: 1a (Wiktoria Wawoczna, Kamil Sudoł, Łukasz Rębisz, Maciej Sadło, Oskar Lipiński), 1c (Kamila Gąsior, Paulina Repa, Kasjan Kita) oraz 2a (Aleksandra Prokopowicz, Michał Skowron, Paweł Hubar, Kamil Nowacki, Grzegorz Machura, Grzegorz Myjak) wraz z opiekunem p. Dorotą Rębisz-nauczycielem matematyki w I LO wzięli udział w pierwszej edycji kursu w ramach projektu " Matematyka szkolą krytycznego i kreatywnego myślenia" finansowanego przez Unię Europejską za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (w ramach programu ,,Ścieżki Kopernika 2.0”) organizowanym przez Instytut Informatyki Uniwersytetu Wrocławskiego. W zajęciach wzięło udział 150 licealistów z różnych miast (m.in. Legnicy, Wrocławia, Częstochowy, a nawet z Kutna).

         W trakcie 5 dni intensywnych zajęć (po 8 godzin dziennie) uczestnikom starano się zaszczepić umiejętność przeprowadzania elementarnego rozumowania, odróżniania rozumowania poprawnego od niepoprawnego oraz zrozumiałego prezentowania swojego rozwiązania problemu matematycznego. Cały materiał wykraczał poza zakres wiadomości szkoły średniej. Udział w zajęciach był dużym wyzwaniem dla uczestników, gdyż każdego dnia oprócz wykładu z nowym materiałem i intensywnymi ćwiczeniami, obejmował również codzienne sprawdziany.
         Wszystkie wykłady prowadzone były przez dyrektora Instytutu Informatyki prof. Jerzego Marcinkowskiego, zaś ćwiczenia codziennie z innym pracownikiem naukowym Instytutu, co pozwoliło młodzieży poczuć atmosferę studiów wyższych, a także popatrzeć na matematykę trochę z innej niż ze szkolnej perspektywy.
         Dziękujemy młodzieży za pracę, życząc sukcesów na niwie nauk matematycznych.

    

    


Szablon i kodowanie: Mateusz Stanuch