"Jeśli nie wiesz jak się zachować, zachowaj się przyzwoicie"

~Antoni Słonimski 

Aktualności

Uroczyście pożegnano absolwentów I Liceum

         W piątek, 28 kwietnia w auli I Liceum Ogólnokształcącego im. Księcia Bolka I w Jaworze odbyła się uroczystość pożegnania absolwentów. Zebrała się cała społeczność, szkoły, rodzice absolwentów a także zaproszeni goście p. p. Arkadiusz Baranowski - Wicestarosta Jaworski, Emilian Bera -Burmistrz Miasta Jawora oraz Radosław Prokopowicz- Przewodniczący Rady Rodziców. Nie zabrakło też jaworskich mediów.
        Po wprowadzeniu sztandaru i odśpiewaniu Hymnu Państwowego rozpoczęła się część oficjalna uroczystości .

       Do młodzieży w serdecznych słowach zwrócił się p . Starosta Baranowski; wyróżnił nagrodami najlepszych uczniów. Podobnie uczynił p. Burmistrz. Dyrektor I Liceum p. Mieczysław Michalski po krótkim wystąpieniu rozpoczął wręczanie nagród. Zanim to nastąpił,  czworo absolwentów zostało wpisanych do Złotej Księgi  Absolwentów. Byli to :
- p. Paulina Łąpieś, reprezentantka szkoły w olimpiadach i konkursach z zakresu przedmiotów przyrodniczych, dwukrotnie uzyskała wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Chemicznym "Biochemik "oraz dwukrotnie w Ogólnopolskim Konkursie Ekologicznym Eko - Planeta, osiągnęła średnią ocen- 5,06.
- p. Andrzej Karolak, finalista szczebla ogólnopolskiego Olimpiady Lingwistycznej ,finalista  wielu konkursów o charakterze ogólnopolskim i międzynarodowym, uzyskał średnią ocen 4,94,
- p. Daniel Pawełek, finalista XX Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Biblijnej, Ogólnopolskiego Konkursu Chemicznego "Alchemik"; jako uczeń  był bardzo zaangażowany w  życie szkoły, uzyskał średnią ocen- 4.81. - p. Kacper Trzyna , reprezentant szkoły w wielu konkursach z zakresu matematyki,  fizyki i historii, uzyskał wyróżnienie w Ogólnopolskim  Konkursie Chemicznym  "Alchemik", uzyskał najwyższą, wśród absolwentów, średnią ocen - 5,12.
          
Dyrektor wraz z Przewodniczącym Rady Rodziców p. Radosławem Prokopowiczem wręczyli świadectwa z wyróżnieniem oraz nagrody książkowe piętnastu absolwentów a  ich rodzicom  Listy Gratulacyjne.
          Wyróżniono też rodziców zaangażowanych w pracę szkoły. Podziękowania w formie pisemnej otrzymali p. p.: Czesława Trzyna ,Iwona Fijołek, Joanna Uchman, Wiesława Bielska- Gut. Grażyna i Andrzej Puchała, Robert Chwalana ,Magdalena i Tadeusz Choszowscy, Aleksandra Jakimow, Marzena i Dariusz Radzimscy, Anetta Paszyńska, Iwona Suchodolska, Iwona Szewc, Rafał Delanowski.
           Samorząd Uczniowski przygotował nagrody dla absolwentów  aktywnych w jego pracach.
        P. Starosta Arkadiusz Baranowski wręczył pięciorgu absolwentom  , którzy  otrzymali stypendia pieniężne za wysokie wynik  w nauce oraz sukcesy w olimpiadach i konkursach , Dyplomy Stypendysty. Stypendia i Dyplomy  otrzymało także  siedmioro uczniów klas młodszych.
    Po tej części uroczystości głos zabrała p. Wiesława Bielska - Gut, która w imieniu rodziców absolwentów podziękowała nauczycielom a absolwentom życzyła sukcesów w kolejnych etapach życia. W imieniu absolwentów szkołę pożegnali p. Martyna Suchodolska i p. Bartosz Kasperkiewicz, a w imieniu klas młodszych  starszych kolegów pożegnała Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego p. Hanna Kosińska. Zgodnie z tradycją szkoły tę część uroczystości zakończyło przekazanie Sztandaru Szkoły uczniom klas drugich.
         Na część artystyczną zaprosiła klasa II c, wraz z  wychowawczynią  p. Jadwigą Kuczwarą. Przy pomocy wróżbity aktorzy próbowali poznać  przyszłość szkoły. Było wiele radości i trochę refleksji, tym bardziej , że wśród osób występujących byli dyrektorzy, nauczyciele i nasza pani pielęgniarka. Ta część została przyjęta burzliwymi oklaskami.
           Na koniec absolwenci wręczyli nauczycielom i pracownikom szkoły bukiety kwiatów.

W życiu absolwentów rozpoczął się kolejny etap. Życzymy powodzenia.

     

     


Szablon i kodowanie: Mateusz Stanuch