"Jeśli nie wiesz jak się zachować, zachowaj się przyzwoicie"

~Antoni Słonimski 

Aktualności

Uwaga - rekrutacja!!!

Kandydaci zakwalifikowani do szkoły proszeni są o potwierdzenie woli podjęcia nauki
w I Liceum Ogólnokształcącym im. Ks. Bolka I 
w Jaworze
poprzez przedłożenie oryginału świadectwa oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty,
do dnia 30 lipca 2021 r. (piątek), do godz. 1500,
(jeśli ktoś nie uczynił tego wcześniej).

Ogłoszenie listy przyjętych do szkoły nastąpi
2 sierpnia 2021 r. (poniedziałek) do godz. 1400.

 

 


Szablon i kodowanie: Mateusz Stanuch