"Jeśli nie wiesz jak się zachować, zachowaj się przyzwoicie"

~Antoni Słonimski 

Aktualności

Egzaminy poprawkowe

Egzamin poprawkowy z języka polskiego i języka angielskiego odbędzie się 24 sierpnia 2021 r.
Część pisemna 8-845. Część ustna od godziny 915.

Egzamin poprawkowy z matematyki odbędzie się 25 sierpnia 2021 r.
Część pisemna 8-845. Część ustna od godziny 900.

Imienne listy zostaną przekazane zainteresowanym uczniom w terminie późniejszym za pośrednictwem dziennika elektronicznego.

 


Szablon i kodowanie: Mateusz Stanuch