"Jeśli nie wiesz jak się zachować, zachowaj się przyzwoicie"

~Antoni Słonimski 

Aktualności

Egzamin maturalny w sesji poprawkowej 2021 r.

Absolwenci, który nie zdali egzaminu wyłącznie z jednego przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej i przystąpili do wszystkich egzaminów z przedmiotów obowiązkowych w części pisemnej mogą przystąpić do egzaminu poprawkowego.

Absolwenci, o których wyżej mowa, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników egzaminu maturalnego (nie później niż do 12 lipca 2021 r.) składają przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego pisemne oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym, wypełniając odpowiedni załącznik zgodnie z deklaracją ostateczną.  

Część pisemna egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym odbędzie się 24 sierpnia 2021 r.
Informacje o miejscu i godzinie zostaną opublikowane na stronie OKE we Wrocławiu 10 sierpnia.


Szablon i kodowanie: Mateusz Stanuch