"Jeśli nie wiesz jak się zachować, zachowaj się przyzwoicie"

~Antoni Słonimski 

Aktualności

31 maja - powrót do nauczania stacjonarnego!

31 maja (poniedziałek) uczniowie wszystkich klas wracają do szkoły
i rozpoczynają nauczanie stacjonarne.

 

Wsparcie uczniów i rodziców po długotrwałym okresie kształcenia na odległość
Wytyczne MEN 

Aby wesprzeć uczniów w powrocie do zajęć stacjonarnych, zaleciliśmy przede wszystkim zintegrowanie działań profilaktycznych wynikających z programu profilaktyczno- wychowawczego z działaniami przeciwdziałającymi COVID-19 i promującymi zdrowie. Zwróciliśmy uwagę na konieczność podjęcia pracy nad eliminowaniem w środowisku lęku oraz poczucia zagrożenia spowodowanego nadmiernym obciążeniem związanym np. z przygotowywaniem się do sprawdzianów czy obawą przed porażką w grupie rówieśniczej. 

Ośrodek Rozwoju Edukacji jeszcze w maju br. przeprowadzi szkolenia dla pracowników kuratoriów i ośrodków doskonalenia nauczycieli z zakresu identyfikacji ucznia w sytuacji kryzysowej i z diagnozy zapotrzebowania na treści wychowawcze i profilaktyczne. Przeszkoleni pracownicy ODN zrealizują do 11 czerwca br. takie szkolenia dla wychowawców klas i pedagogów szkolnych.

Dodatkowo poradnie psychologiczno-pedagogiczne opracują i zrealizują program zajęć reintegracyjnych w szkołach. Przeprowadzą także w szkołach warsztaty dla rodziców uczniów przeżywających trudności po doświadczeniach związanych z sytuacją pandemiczną.
Rekomendacje uwzględniają też plan działań na wrzesień.

Celem tych działań jest wsparcie środowiska szkolnego w powrocie do normalności. Zależy nam, aby dyrektorzy szkół, nauczyciele i uczniowie byli świadomi, że mogą liczyć na pomoc ze strony nadzoru pedagogicznego.


Szablon i kodowanie: Mateusz Stanuch