"Jeśli nie wiesz jak się zachować, zachowaj się przyzwoicie"

~Antoni Słonimski 

Aktualności

Niesamowita wiadomość

Uczeń klasy maturalnej o profilu matematyczno-fizycznym, Jan Szwedo dostał się do kolejnego etapu 7. edycji prestiżowego programu AdamedSmartUp, który skupia młodych ludzi pełnych pasji i determinacji do zgłębiania swojej wiedzy z zakresu biologii, chemii, fizyki i matematyki.

By wziąć udział w programie stypendialnym AdamedSmartUp należy przejść wieloetapową rekrutację, podczas której aplikant musi wykazać się szeroką wiedzą z nauk ścisłych i przyrodniczych. Po pierwszym teście wiedzy, do którego zgłosiło się ok. 8 tysięcy chętnych, uczestnicy z wysokimi wynikami zapraszani są na indywidualne rozmowy kwalifikacyjne z dziedziny, która ich najbardziej interesuje.

W grupie najlepszych 50 osób znalazł się nasz uczeń. Janek wybrał jako swoją dziedzinę “Fizykę i nowe technologie”. Dla tych osób otwiera się możliwość udziału w specjalnym obozie naukowym, a na kolejnym etapie konsultacje specjalistyczne z mentorem z wybranej dziedziny. Ostatnim punktem programu jest wybór laureatów, spośród wyróżniających się aplikantów.

Dzięki programowi AdamedSmartUp młodzi naukowcy dostrzegają możliwości realizacji swoich ambitnych planów a najlepsi otrzymują wsparcie finansowe w postaci stypendium naukowego.

Janek, trzymamy kciuki za powodzenie na kolejnym etapie i czekamy na dobre informacje.


Szablon i kodowanie: Mateusz Stanuch