"Jeśli nie wiesz jak się zachować, zachowaj się przyzwoicie"

~Antoni Słonimski 

Aktualności

Jaworskie liceum w ogólnopolskim Rankingu Liceów i Techników Perspektywy 2021

I Liceum Ogólnokształcące im. Ks. Bolka I w Jaworze po raz kolejny znalazło się w gronie najlepszych liceów ogólnokształcących i techników w Polsce. Tym razem w ogólnopolskim rankingu sporządzonym przez Perspektywy zajęło 519 pozycję oraz 35 w województwie dolnośląskim.

 W najnowszym rankingu wzięto pod uwagę 2186 liceów ogólnokształcących i 1743techników, w których maturę w czerwcu 2020 r. zdawało minimum 12 maturzystów, a wyniki średnie z języka polskiego i matematyki zdawanych obowiązkowo były nie niższe niż 0,75 średniej krajowej w liceach. Nie wszystkie licea spełniały te kryteria, dlatego wielu nie sklasyfikowano w ogóle.

Licea ogólnokształcące oceniano według trzech kryteriów: sukcesy szkoły w olimpiadach (stanowiły 25 % punktacji)), wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych (30% punktacji) oraz wyniki matury z przedmiotów dodatkowych (25% punktacji).W zestawieniach zostały zaprezentowane jedynie szkoły, które uzyskały najlepszą pozycję rankingową.

Dla zobrazowania warto przypomnieć wyniki egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2019/20 i zestawić je z wynikami w kraju, województwie i w powiecie.

W I Liceum Ogólnokształcącym w Jaworze do egzaminu przystąpiło 85 absolwentów. Zdało egzamin maturalny 81 osób, co stanowi 95,3%. Zdawalność egzaminu maturalnego w kraju wyniosła 81,85 %, w województwie – 87,1 %, w powiecie – 74,2%, zatem wynik szkoły znacznie przewyższył wynik w powiecie i województwie.

Obowiązkowy egzamin maturalny na poziomie podstawowym z języka polskiego w szkole zdało 100% absolwentów, uzyskując średnio z egzaminu pisemnego - 63% punktów,  średni wynik w województwie dolnośląskim wyniósł 56,9% punktów, a w Polsce - 56%. Z matematyki (zakres podstawowy) średni wynik w naszym liceum to 62% punktów;  w województwie dolnośląskim -56,9%, a w Polsce 52%. Z języka angielskiego (zakres podstawowy)   średni wynik  wyniósł 78,9 % punktów, w województwie -75%, w Polsce 77%. 

Wynik egzaminu z przedmiotów rozszerzonych:

  • język polski (poziom rozszerzony) - średni wynik w szkole - 63% punktów, w województwie dolnośląskim - 56,9%, w Polsce – 57%;
  • matematyka (poziom rozszerzony) –  średni wynik w szkole - 42% punktów, w województwie dolnośląskim – 37,5%, w Polsce – 34%;
  • język angielski (poziom rozszerzony) - średni wynik w szkole - 63% punktów, w województwie dolnośląskim – 56,9%, w Polsce – 56%;
  • geografia – średni wynik w szkole – 25,5% punktów, w województwie dolnośląskim – 24,6%, w Polsce – 21%;
  • historii – średni wynik w szkole – 28,6% punktów, w województwie dolnośląskim – 31%, w Polsce – 33%;
  • fizyka - średni wynik w szkole – 42,9% punktów, w województwie dolnośląskim – 37,9%,  w Polsce – 34%;
  • biologia - średni wynik  w szkole – 47,4% punktów, w województwie dolnośląskim – 45,9%,  w Polsce – 43%;
  • chemia- średni wynik  w szkole – 33,7% punktów, w województwie dolnośląskim – 37,9%,  w Polsce – 37,9%;
  • wos - średni wynik w szkole – 28,6% punktów, w województwie dolnośląskim – 31%, w Polsce – 29%.

Od lat uczniowie jaworskiego ogólniaka nie mają problemów ze zdaniem matury, osiągają wysokie wyniki z egzaminów maturalnych; powyżej średniej w powiecie jaworskim i w województwie dolnośląskim. Taka statystyka utrzymuje się od wielu lat i wykazuje tendencję wzrostową.

I Liceum zachęca uczniów do wzbogacania wiedzy oraz rozwijania zainteresowań. To przekłada się na sukcesy uczniów w olimpiadach i w konkursach na wszystkich szczeblach. Tylko w ubiegłym roku szkolnym dwoje uczniów uzyskało  tytuł laureata zawodów ogólnopolskich: Olimpiady Wiedzy Ekologicznej (uczeń klasy IIC - Aleksander Malinowski) i Olimpiady Franciszkańskiej (uczennica IIC – Karolina Antropik). Wielu uczniów zostało laureatami konkursów przedmiotowych na poziomie powiatowym i wojewódzkim.

Obecność szkoły od lat w prestiżowym rankingu zawdzięczamy wspólnej oraz wytężonej pracy uczniów i nauczycieli przez cały okres nauki w szkole. I Liceum, mimo nie najlepszych warunków, jeśli chodzi o wyposażenie w nowoczesne pomoce i środki dydaktyczne (to wyzwanie dla organu prowadzącego), stwarza warunki, zachęcające uczniów do wytężonej pracy i pozwalające osiągać wyniki, które są konkurencyjne wobec innych niekiedy renomowanych liceów, także z ościennych powiatów. Niewątpliwie ten sukces szkoły zawdzięczamy zaangażowaniu i wizji szkoły byłego już dyrektora, p. Mieczysława Michalskiego.

Jaworskie liceum ma dobry potencjał, jego pełne wykorzystanie pozwoli osiągnąć jeszcze lepsze wyniki. To wyzwanie dla nauczycieli, uczniów rodziców i organu prowadzącego.

Nauczyciele LO

 


Szablon i kodowanie: Mateusz Stanuch