"Jeśli nie wiesz jak się zachować, zachowaj się przyzwoicie"

~Antoni Słonimski 

Aktualności

Jubileusz I Liceum Ogólnokształcącego im. Księcia Bolka I w Jaworze

W 2021 roku obchodzimy jubileusz 75-lecia powołania Liceum Ogólnokształcącego w Jaworze. Kolejna rocznica skłania nas do refleksji i przypomnień tego minionego czasu, który wypełnił się i zapisał na kartach naszej placówki.

Szkoła powstała w 1946 roku, w okresie bardzo trudnym pod względem administracyjno - gospodarczym, zaraz po zakończeniu działań II wojny światowej i po przesiedleniach ludności na Dolnym Śląsku. Na miarę ówczesnych czasów tworzono w powojennej Polsce ujednolicone struktury oświatowe w oparciu o nowe  polityczne uwarunkowania. Z czasem proporcje te zmieniały się a nadrzędną wartością Liceum  stawało się edukowanie uczniów w taki sposób aby wielu z nich mogło z powodzeniem podejmować dalszą edukację na wyższych uczelniach. 

Jesteśmy dumni, że podczas Zjazdu Absolwentów z okazji 20-lecia Szkoły w 1966 roku przyjęto imię Księcia Jaworskiego Bolka I. Cieszymy się tym bardziej, że pamięć o wielkim księciu z rodu Piastów jest przez kolejne pokolenia pielęgnowana z ogromną dbałością oraz z szacunkiem do pięknej historii Ziemi Jaworskiej.

Przez lata swojej działalności dydaktycznej i wychowawczej, Szkoła zapisała się w świadomości mieszkańców miasta i regionu, jako bardzo dynamiczna i ważna placówka oświatowa.

Na przestrzeni wielu dziesięcioleci kadry pedagogiczne, pracownicy administracyjni i techniczni oraz uzdolnieni i ambitni uczniowie Szkoły dawali nam wszystkim wiele powodów do radości, tworząc znakomite warunki do pracy, osiągając wspaniałe wyniki
w nauce i w działalności pozalekcyjnej.

Długa i bogata historia Naszego Ogólniaka, sukcesywnie wzbogacana w rozmaite wydarzenia i sukcesy na forum regionalnym i ogólnopolskim, może poszczycić się wybitnymi absolwentami, którzy w powodzeniem reprezentowali Naszą placówkę w konkursach i olimpiadach.  

Warto podkreślić, że zarówno dawniej jak i obecnie wielu znakomitych mieszkańców nie tylko naszego miasta i regionu ale zamieszkałych w Polsce i poza jej granicami jest absolwentami jaworskiego Liceum, co stanowi dla nich duży powód do dumy i satysfakcji.

Wyrażamy nadzieję, że w następnych latach swojej działalności Pracownikom i Uczniom nie braknie sił, energii, zapału i wytrwałości w kontynuowaniu dotychczasowego dorobku Szkoły oraz podejmowaniu nowych wyzwań niesionych przez życie.

Z całego serca życzymy, aby Nasza Szkoła, poprzez nauczanie i ideowe pielęgnowanie tradycji śląskich, coraz lepiej rozwijała się pod każdym względem. Wierzymy także, że wszystkie Nasze problemy zostaną skutecznie rozwiązane, a kształcenie i wychowywanie młodych pokoleń naszego miasta i regionu, będzie odbywało się w coraz to lepszych warunkach oraz w znakomitej i przede wszystkim zdrowej atmosferze.

Serdecznie zapraszamy  do zapoznania się z interesującą pracą zbiorową pod red. Romana Platy „Zarys historii Liceum Ogólnokształcącego w Jaworze”,  wydaną w 1996 r. Praca ta stanowi kompendium wiedzy o szkole w okresie 50-lecia działalności (1946-1996):

We wstępie  autorstwa Adama Kasprzyka  czytamy: ”Chcielibyśmy żeby książka ta była formą podziękowania i wdzięczności dla wszystkich nauczycieli i pracowników szkoły. Wierzymy też, że w jakimś stopniu przyczyni się do tego, że zawsze będziemy pamiętali o swojej szkole, bo stąd wyrastają nasze korzenie”…

Anna Magoń

 


Szablon i kodowanie: Mateusz Stanuch