I ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W JAWORZE
I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE
Im. Ks. BOLKA I
LICEUM OGÓŁNOKSZTAŁCĄCE UZUPEŁNIAJĄCE
dla dorosłych

Witaj na stronie I Liceum Ogólnokształcącego im. Ks Bolka I . Dzisaj jest    08-06-2023    Do końca roku szkolnego pozostało    -3995   dni
 
Adres szkoły

Patron szkoły

Historia szkoły

Galeria szkoły

Wydarzenia w szkole

Sukcesy uczniów

Samorząd uczniowski

Koła przedmiotowe

Olimpiady i konkursy

Grono pedagogiczne
w latach 1946- 2011

Absolwenci
1948-2007

Zjazd roczników

Rekrutacja 2012/2013

Lista przyjętych uczniów
rok 2012/2013

Biblioteka

Organizacja roku
szkolnego 2011/2012

Wycieczki przedmiotowe
2008-2012

Obozy naukowe
2008-2012

Wspólpraca z wyższymi
uczelniami 2008-2012

Wydarzenia sportowe

Terminy wywiadówek
2010/2011

Lista tematów
na ustną częśc egzaminu
maturalnego z języka
polskiego 2012/2013

Inforamcje dla maturzystów
rok szkolny 2011/2012

Przedmioty nauczane
materiały dla ucznia

65-lecie szkoły

Dokumenty wewnątrzszkolne

Materiały dla
nauczycieli

Dolnośląska szkoła
liderem projakościowych
zmian w polskim
systemie edukacji

 


Spotkanie rodziców w I Liceum
Zapraszamy rodziców uczniów klas pierwszych i trzecich na spotkanie,
które odbędzie się we wtorek, 18 września, w I Liceum Ogólnokształcącym im. Księcia Bolka I w Jaworze, ul Kościuszki 8.
Spotkanie rodziców klas pierwszych rozpocznie się o godzinie 16:30 w auli na II piętrze.
Zostaną tam m.in. przedstawieni nauczyciele uczący w poszczególnych klasach.
Po spotkaniu w auli odbędzie się spotkanie w klasach z wychowawcami.

Rodziców uczniów klas trzecich zapraszamy na godzinę 17:00
na spotkanie z wychowawcami w klasach.

Będzie nam miło Państwa gościć.SZKOLNA LIGA SCRABBLE W I LO W JAWORZE

W bieżącym roku szkolnym rozpocznie się w szkole konkurs SZKOLNA LIGA SCRABBLE. Oprócz wiecznej sławy pierwszego Mistrza I Liceum Ogólnokształcącego w Scrabble możesz zdobyć również nagrodę materialną ufundowaną przez Radę Rodziców.
Średnio raz w miesiącu będzie odbywał się turniej, w którym każdy uczestnik rozegra 4 partie. Będzie to trwało do 4 godzin. Data turnieju będzie ogłaszana z wyprzedzeniem. Mistrzem zostanie zdobywca największej liczby punktów za wygrane partie. Większe szanse na zwycięstwo będzie miał uczestnik większej liczby turniejów.
Jeżeli jeszcze nie umiesz grać w tę ciekawą i szlachetną grę, możesz przyjść i przyglądając się nauczyć się grać, później wystartować osobiście. Wtedy zyskasz szansę na mistrzostwo w kolejnym roku szkolnym. Tak więc wypatruj plakatów.

Organizator Zbigniew SkrzypczykLista przyjętych do I Liceum Ogólnokształcącego im. Ks. Bolka I w Jaworze z podziałem na klasy
plik do pobraniaWykaz podręczników do klas pierwszych
w I Liceum Ogólnokształcącym
im Księcia Bolka I na rok szkolny 2012/2013

      Pełny wykaz podręczników do pobrania
Szanowni Państwo

Rada Rodziców I Liceum Ogólnokształcącego im. Księcia Bolka I w Jaworze, Samorząd Uczniowski, Grono Pedagogiczne oraz Dyrekcja zwracają się z prośbą o wsparcie naszej wspólnej inicjatywy, dotyczącej pozyskania środków na multimedialne pomoce dydaktyczne.
Szkoła nasza osiąga szereg sukcesów w olimpiadach i konkursach także na szczeblu ogólnopolskim. Zdawalność egzaminu maturalnego jest wyższa niż w liceach w województwie dolnośląskim.
By podnieść jakość kształcenia nauczyciele prowadzą nieodpłatnie dodatkowe zajęcia popołudniowe dla uczniów, organizując wyjazdy na wyższe uczelnie oraz obozy naukowe dla maturzystów.
Niestety obecne pomoce dydaktyczne są już przestarzałe i nie ma ich w wystarczającej ilości. Nowe pomoce dydaktyczne umożliwiają skuteczniejszą pracę z uczniem.
Pozwalamy sobie prosić o wsparcie naszej inicjatywy.
Ewentualne wpłaty można kierować na konto Rady Rodziców I Liceum Ogólnokształcącego im. Księcia Bolka I w Jaworze: Bank Spółdzielczy w Jaworze nr 35 86470007 0000 0475 2000 0002.
Możliwym też jest ufundowanie wszelkich pomocy dydaktycznych takich jak: mapy, słowniki, mobilny sprzęt elektroniczny itp. W tej sprawie prosimy o kontakt z dyrektorem szkoły tel.: 76 870 29 84

Z wyrazami szacunku
Przewodnicząca Rady Rodziców - Katarzyna Kasperkiewicz
Przewodniczący SU - Kacper Oliwa
Dyrektor szkoły - Mieczysław MichalskiI Liceum Ogólnokształcące im. Księcia Bolka I w Jaworze
zaprasza absolwentów gimnazjów


PODANIE O PRZYJĘCIE DO I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

Witamy w Bolku

Szkoła dziś, to 467 uczniów, którzy rokrocznie uczestniczą w olimpiadach i konkursach reprezentując szkoły i placówki Powiatu Jaworskiego, odnoszą sukcesy w zawodach szkolnych, okręgowych i ogólnopolskich. W ten sposób reprezentują siebie, szkołę, Powiat Jaworski na forum regionalnym i ogólnopolskim, rozwijają swoje pasje i umiejętności. Startujemy też w zawodach sportowych. Według rankingu Szkolnego Związku Sportowego jesteśmy najbardziej usportowioną szkołą ponadgimnazjalną w powiecie.

Celem, jaki sobie stawia I Liceum Ogólnokształcące im. Ks. Bolka I w Jaworze, jest stworzenie młodzieży możliwości zdobycia szerokiej wiedzy z zakresu przedmiotów przyrodniczych, ścisłych i humanistycznych, rozwijanie umiejętności samokształcenia potrzebnej do kontynuowania nauki oraz osiągania sukcesów w nauce, sporcie i życiu.

Placówka ukierunkowana jest na przygotowanie uczniów do egzaminu maturalnego oraz studiów wyższych. Szkoła osiągnęła 92.2% zdawalności egzaminu maturalnego, jest to najlepszy wynik w powiecie jaworskim (74,7), lepszy niż min średnia licea ogólnokształcące w województwie (90,9%) .

Szkoła stara się wykształcić absolwenta wdrożonego do samodzielnego życia i podejmowania decyzji. Nacisk kładzie się na naukę języków obcych, czego wyrazem są sukcesy uczniów w olimpiadzie języka angielskiego i języka rosyjskiego oraz konkursach językowych.

Najlepszy uczeń corocznie w tym roku szkolnym Dawid Detyna otrzymuje Stypendium Prezesa Rady Ministrów, zaś Mariusz Litawa został stypendystą w Dolnośląskim Programie Stypendialnym. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów uzdolnionych .

W szkole realizowane są programy :„Fizyka jest ciekawa”; Ćwicz pływaj sprawność zdobywaj-zajęcia sportowo-rekreacyjne dla uczniów liceum z terenu powiatu jaworskiego”, „Dolnośląska szkoła liderem projakościowych zmian w polskim systemie edukacji” „Wybierz życie-Pierwszy Krok”, Młodzi Głosują Szkoła posiada certyfikaty : „Szkoła wspierająca uzdolnienia” ,

Wszystkich zainteresowanych kontynuacją nauki w liceum zapraszamy na spotkania w ramach otwartych drzwi , spotkania w trakcie Targów edukacyjnych 23 marca 2012. Wszystkie aktualne informację będą dostępne na stronie internetowej www.lo1jawor.pl oraz w szkolnym punkcie informacyjnym czynnym codziennie w godzinach od 10 do 15 oraz w środy od 10 do 16. W tym czasie można umówić się na spotkanie z Dyrektorem ( po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym) , zapoznać się z bazą szkoły oraz wyjaśnić wątpliwości. Jeżeli uczniowie są zainteresowani takie spotkanie zostanie zorganizowane w gimnazjum do którego uczęszczają.

W roku szkolnym 2012/2013 proponujemy do wyboru następujące kierunki kształcenia:

matematyczno-fizyczny, przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: matematyka, fizyka oraz jeden do wyboru przez uczniów spośród: chemia lub biologia, dodatkowe informacje

humanistyczny przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: język polski, historia, wiedza o społeczeństwie,dodatkowe informacje

biologiczno-chemiczny, przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: biologia, chemia oraz jeden do wyboru przez uczniów spośród matematyki lub fizyki dodatkowe informacje

językowy (filologiczny), z rozszerzoną nauką języków obcych będących kontynuacją nauki języka obcego z gimnazjum, ( grupa języka niemieckiego lub języka angielskiego po 15 uczniów) oraz rozszerzonym językiem polskim i wos,dodatkowe informacje

matematyczno-informatyczny, przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: matematyka, fizyka oraz informatyka.dodatkowe informacje

ogólny, w którym przewidywane są 2-4 przedmioty wiodące według deklaracji uczniów, proponujemy przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym: geografia, wos, biologia,dodatkowe informacje
Wszelkie informacje o obchodach 65-lecia odnajdziesz klikając tutaj...
Nasza szkoła bierze udział w projekcie „Fizyka jest ciekawa”, współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Uczestniczy w nim ponad 5 tysięcy uczniów z województw wielkopolskiego, lubuskiego i dolnośląskiego. Dzięki temu mają okazję osobiście przekonać się, że fizyka, to fascynująca przygoda. Wśród nich znaleźli się również nasi podopieczni, którzy już od ponad dwóch lat odkrywają nowe, przyjazne oblicze fizyki.
W ramach projektu „Fizyka jest ciekawa” nasza szkoła otrzymała zestaw 5 laptopów, drukarkę oraz 20 pomocy dydaktycznych - SOND (Skomputeryzowane Oprzyrządowanie Nowoczesnego Dydaktyka). Są to zestawy, mające ułatwić przeprowadzanie doświadczeń z fizyki w ramach szkolnych zajęć. Każde urządzenie służy do innego typu badań, uatrakcyjniając tym samym wiele lekcji. Wartość otrzymanych pomocy dydaktycznych przekracza 90 000 zł.
W dniach 24-26 marca opiekun projektu z naszej szkoły, będzie uczestniczył w konferencji podsumowującej to ponad dwuletnie przedsięwzięcie. Będzie ona polączona z warsztatami metodycznymi, które z pewnością pomogą pogłebić fizyczną pasję wśród naszych uczniów.